موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

وب سایت مقاله جزوه پی دی اف، فایل شما در موردموانع و راهکارهای حسابداری دولتی می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

موانع-و-راهکارهای-حسابداری-دولتیتحقیق موانع و راهکارهای حسابداری دولتی در حجم 122 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:
فهرست مندرجات
فصل اول
1-1) مقدمه   
1-2) طرح مسئله    
1-3) هدف تحقيق    
1-4) اهميت موضوع    
1-5) فرضيه هاي تحقيق    
1-6) پيشينه تحقيق    
1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي    
فصل دوم
2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي    
2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي    
2-3) مبناي حسابداري    
2-3-1) مبناي نقدي    
2-3-2) مبناي تعهدي كامل    
2-3-3) مبناي نيمه تعهدي    
2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده    
2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده    
2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي    
2-4-1) اصل قابليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي    
2-4-2) اصل حسابهاي مستقل   
2-4-2-1) ضرورت قانوني اصلي لزوم نگهداري حسابهاي مستقل    
2-4-2-2) انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي    
2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي    
2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه   
2-4-2-2-3) حسابهاي مستقل براي وجوه اماني    
2-3-4) اصل تعداد حسابهاي مستقل    
2-4-4) اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي    
2-4-5) اصل حسابداري بدهيهاي بلند مدت    
2-4-6) اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندي و كنترل بودجه‌اي    
2-4-8) اصل طبقه‌بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه    
2-4-9) اصل گزارشگري مالي سالانه   
2-5) رابطه حسابداري دولتي و بودجه   
2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي   
2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي    
2-8)  دامنه مسئوليت پاسخگوئي    
2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي   
2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران    
2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي
2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران    
فصل سوم
3-1) مقدمه   
3-2) جامعه آماري    
3-3) روش نمونه‌گيري    
3-4) ابزار اندازه‌گيري    
3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات    
3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق   
فصل چهارم
4-1) مقدمه   
2-4) فرضيه‌هاي تحقيق    
4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق    
4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق    
4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك    
4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو   
4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه    
4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها    
4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها    
4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت    
4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك    
4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو   
4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه   
4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي    
4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها    
فصل پنجم
5-1) مقدمه    
5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك    
5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو   
5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه   
5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق   
5-6) نتيجه‌گيري كلي    
5-7) پيشنهادات    
5-8) منابع و مأخذ   
5-9) پيوستها

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی پایان نامه موانع و راهکارهای حسابداری دولتی پروژه موانع و راهکارهای حسابداری دولتی مقاله موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

مطالب مرتبط

موانع و راهکارهای حسابداری دولتی


فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد پنج گانه شخصیت(فصل دوم پایان نامه)

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

دانلود حل مشکل frp گوشی سامسونگ A710F با اندروید 7 با لینک مستقیم

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی سلامت عمومی دیدگاه ها و تعاریف آن(فصل دوم)

دوره آموزش HTML

پایان نامه و رساله معماری مجتمع مسکونی

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک(مدیریت نوین)

تحقیق سیره اجتماعی ،سیاسی امام علی (ع)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی وسازگاری اجتماعی زوجین (فصل 2 پایان نامه)